Election 2016 Do’s and Don’ts To Take Note

pcos-machine
Here are tips that you must be aware on May 9, 2016 — Election Day in the Philippines.   The tagalog version translated by Professor Gilbert Tan is posted below right after the english version.  Please feel free to share this with your family and friends.  Thanks by the way to ABS CBN Gensan for featuring the local COMELEC in their morning program MUS.  I learned a lot today.  Here goes:

 1. You can bring your cellphones while voting but you CANNOT take selfies when you’re inside the voting precinct!
 2. You cannot take pictures of your ballot.
 3. You cannot wear anything that will show partisanship. Shirts, caps, ballers, pins that show your preference to a certain candidate are disallowed. Just wear comfortable clothes, period.
 4. Voting starts at 6am and ends at 6pm – no extensions. If you are within 30 meters from your voting precinct and arrived before 6pm and noticed a long line, you can inform the BEI of your presence so that they can allow you to vote.
 5. The BEI will provide official MARKERS — do not use ballpens or pencils other than the ones provided or your ballot may be invalidated.
 6. Shade the oval shape well. Huwag naman OA mag-shade yung tama lang.
 7. You can UNDERVOTE but you cannot OVERVOTE.
 8. After voting, you should be the one to “feed” your ballot to the VOTE COUNTING machine.
 9. A receipt will be printed once your ballot is accepted by the VOTE COUNTING machine. You must review it to ensure that your votes were counted correctly. YOU ARE NOT ALLOWED TO TAKE A PICTURE OF YOUR RECEIPT.
 10. After verifying the correctness of your receipt vis-a-vis your ballot, you drop the receipt in the box provided. YOU CANNOT TAKE THE RECEIPT HOME.
Workers test the function of a vote counting machine (VCM), which will be used for the National Elections on May, at the newly-rented warehouse in Sta. Rosa Laguna on Thursday. (JOHN JEROME GANZON)

Workers test the function of a vote counting machine (VCM), which will be used for the National Elections on May, at the newly-rented warehouse in Sta. Rosa Laguna on Thursday. (JOHN JEROME GANZON)

 

Heto ang mga dapat malaman sa araw ng botohan. Maraming salamat kay Propesor Gilbert Tan sa pagsalin sa Tagalog. Huwag mag-atubiling ibahagi ito sa inyong pamilya at kaibigan:
 
 1. Pwedeng magdala ng cellphones habang bomoboto pero bawal magselfie sa loob ng presinto.
 2. Bawal kunan ng litrato ang iyong balota.
 3. Bawal magsuot ng damit, sombrero, ballers, pins that nagpapahiwatig kung sino ang kandidato mo. magsuot ng kumportable damit, period.
 4. Ang botohan ay magsisimula ng 6 ng umaga at magtatapos ng 6 ng gabi. kung ikaw ay nasa loob ng 30 metros malapit sa iyong presinto at dumating nang bago mag alas 6 ng gabi at napansin mong mahaba ang pila, ipaalam sa BEI na nariyan ka para payagan ka nilang bomoto.
 5. Ang BEI ay magbibigay ng mga opisyal na marker – huwag gumamit ng mga ballpen o lapis maliban sa ibibigay sa iyo para gamitin dahil maaaring mapawalang-bisa ang iyong balota.
 6. Itiman nang husto ang oval na hugis sa unahan ng pangalan ng iboboto mo. huwag naman oa mag-shade, yung tamang-tama lang.
 7. Pwede kang bomoto ng kulang-kulang, pero hindi pwedeng bomoto ng sobra sa kinakailangan.
 8. Pagkatapos bomoto, ikaw mismo ang maglalagay ng iyong balota sa vote counting machine para mabilang ang boto mo.
 9. Ipi-print ang isang resibo pagkatapos matanggap ng vote counting machine ang balota mo. Suriin ang resibo para maseguro na tama ang pagkakabilang sa boto mo. Bawal kunan ng litrato ang iyong resibo.
 10. Pagkatapos suriin kung tama ang nilalaman ng iyong resibo kumpara sa iyong balota, ihulog ito sa kahon na nakalaan para dito. Bawal iuwi ang nasabing resibo.
Related Posts with Thumbnails