Kultura, Arte At Iba Pa

Ang langaw na nakatuntong lang sa kalabaw

Minsan ang akala eh sya na ang kalabaw

Kung may alam ka man sa isang aspeto ng buhay

Huwag kang magmalaki na eksperto ka na

Ang karunungan eh patuloy na umiinog

Ang dunong mo ngayon eh pwedeng laos na bukas

Ipamahagi ang nalalaman mo sa iba

Iwasan ang ugaling “Know-It-All”

Dahil hindi pwedeng ALAM mo lahat

Mangmang man ay may mapupulot kang matututunan

Kaya’t huwag kang umastang sikat na sikat

Isa itong pahaging sa mga taong maka-Kultura kuno

Huwag magpaka-intelihente at feeling-eksperto

Lunurin mo man nga kung anu-anong seminar

Workshop dito.  Workshop doon.

Wala kang karapatang mangi-alam sa nakasanayan

Tingnan mo ang kinalabasan ng pagmamayabang

Ampaw na palakpakan

Walang kalatoy-latoy na sayawan

Malungkot na piyesta ang katapusan

Bakit kan’yo alam ko ito?

Dahil minsan naging langaw din ako

Sa mahigit na sampung taon

Nag-eksperimento din kami

Maaga kaming natuto

Hindi man kami perpekto

Taon-taon naman ay dumarami ang napasaya

Ang kultura at arte ay pwedeng tumiba sa takilya

Papano ba?

Bahala na kayo sa diskarte nyo!

Related Posts with Thumbnails