Anak Ng Fuschia


May isang prinsesa

Pinaupo sa tasa

Pinag-head dress na parang ewan

Nagmukhang Juanita Banana

Sana’y sa mismong grandiosong handaan

Huwag naman gawing comedy

Minsan lang sa buhay

Ang maging prinsesa

Kaya’t dapat lang na bonggang-bongga

Wish ko pa rin sa prinsesang kay ganda

Masaganang buhay

Kalusugang maayos

Dyowang mapagmahal

In the meantime

Keber na ang kabaduyan

Ng invite na parang ewan

Carry mo yan, prinsesa

Smile na lang ever

Eskembertush

Aklevush

Vavush

Related Posts with Thumbnails