Thanks For The Memories

After more than fifteen years, muli kaming nagkita ng kaibigan kong taga-Tacloban.  Bigla kong naalala ang samahan namin noong nasa Cebu pa ako naka-destino.  Para na din akong parte ng pamilya ni Boy at bawat pagkakataon na may free time ako noon, talagang sa Tacloban ako rumarampa.  It’s been a while since I bonded with him and am sure glad  that we had this chance again.  This is for my good  friend, Carlos “Boy” Molo…

C – hristmas gift na kay aga

A – kala ko’y wala nang pag-asa

R – egalong pagkikita

L – abin-limang taon na ginunita

O – ver excited na pakiramdam

S – abik sa balitaang pinakaasam-asam

M – ahigpit na yakap at pagkakaibigang tapat

O – krayan at tsismisan – walang tigil at halos mamalat

L – ubos ang galak sa isang gabing busilak

O – rman at Boy:  Friends for Keeps.  Friends for Life.  Friends Forever.

Related Posts with Thumbnails