Si Ate Meg Santos Ang Aking #1 Kagawad

Si Ate Meg Santos ang #1 Kagawad ko

Siya ang una kong iboboto

Tapat sa bayan

Mapag-arugang anak

Matulungin na kapatid

Mapagmahal na kaibigan

May takot sa Diyos

Masigasig sa trabaho

Serbisyo publiko ang nasa puso

TULUNGAN NATING MAHALAL ULI SI ATE MEG!

Unahin i-shade ang bilog katabi ng pangalan nya sa balota

ATE MEG SANTOS

MAAASAHAN.

Related Posts with Thumbnails