Bitter, kamo?  Hindi ako bitter.  I just have to do this or else mabubuang ako. Isa pa kailangang kong gawin ang post na ito para bumalik ang gana ko sa pagba-blog.  Pero sa tutuo lang marami naman talagang pinagkaiba ang ex-syota ko sa pet dog kong si Chad.  Pero sampu lang ang pipiliin ko at baka ma-stroke na ako sa tindi ng bitterness kuningning.  Basa na!

Continue reading