If you’re trying to make new friends this weekend, flattery will get you everywhere. Call it vanity but people typically like a person who makes an effort to flatter them.  Kumbaga mas madaling kaibiganin ang mga taong hindi kuripot magbigay ng positive compliment sa atin.  Sabihin na nating minsan mukhang nambobola na pero come to think of it, masarap pa ring pakinggan.

Continue reading