Victory & Thanksgiving Party Tonight

Mamayang alas sais ng gabi

Magkakatipon-tipon kaming mga bloggers

Para sa Victory and Thanksgiving Party

Ng nag-iisang Bariles sa lupa

Simpleng salo-salo lang

Dun kami sa Genee kakain

Ako ang taya kaya wag ng mag-abala

Kung blogger ka’t kaibigan

At nais mong pumunta

Magkomento lang dito

Nang masali ka sa bilang ng makikisaya!

Huwag kalimutang magbaon ng MOTTO

Or else kakantahin mo

Ang NURSERY RHYME ni Bariles!

KITA KITS!

Related Posts with Thumbnails