Ma-karma ka sana!

Adik ako sa Plurk.  Simula nang nagkaroon ako ng account at nagsimulang dumaldal sa Plurklandia, naging sensitive na ang pandinig ko sa bawat tunog ng “doorbell” sa plurk ko.

Ang “doorbell sound” ang nagpapahiwatig na merong bagong posts sa plurk na kailangang basahin.  Sa plurk kelangang tumaas ang karma mo.  Ang KARMA sa plurk ay parang reward points sa mga masipag mag-Plurk.  Kelangan na sa bawat pagbisita mo at may dalawa kang postings.  Nakakatulong din na pinapansin ang mga posts mo ng ibang plurkers.  Huwag na huwag kang magpa-flood sa plurk at lagot ang karma mo!   Sa plurk, pwede mong ipost ang videos at photos mo – pero paisa-isa lang .  Partner ng plurk ang You Tube kaya mas madaling mag-share ng videos. Sa Plurk magugulat ka dahil lahat gustong magkakarma!  Di ba dapat takot tayong ma-karma?  Pero sa Plurk pag sinabihan mo ang isang miyembro ng “Ma-karma ka sana!” matutuwa ito!  So ano pang hinihintay nyo?  Mag-Plurk ka na rin at sabay-sabay tayong ma-KARMA!

What is Plurk?

Noun. plurk (plüer-kh) – A really snazzy site that allows you to showcase the events that make up your life in deliciously digestible chunks. Low in fat, 5 calories per serving, yet chock full of goodness.

Verb. plurk (plüer-kh) – To chronicle the events of your always on, action-packed, storybook, semi-charmed kinda life.

Example use: ‘Gee golly, my children are plurking all day long, what’s a mother to do?’

Why join them, of course! Yes, Plurk is for everyone. We’ve taken the time, the complexity, and the deep introspection required out of blogging.

This isn’t Billy Q. Poindexter’s blog, no, no. Instead, Plurk is an easy way to chronicle and share the things you do, the way you feel, and all the other things in between that make up your life, with the people close to you. It’s instant gratification, instant self-indulgence, instant celebrity, instantly YOU. Share your life stream, live your life….Plurk!

Source:  Plurk – About Us

Related Posts with Thumbnails