The Paradoxical Commandments

I find these Paradoxical Commandments very timely.  I am sharing with you my take on each commandment.  Read on…

Click here to read entire post…

Enough Said pt.1

fugly

Eh ano kung mataba ako? Carry ko naman eh.  Buti na nga lang matangkad ako.  Naku kung hindi ampangit kong tingnan.  Honestly, gusto ko din namang pumayat.  Click here to read entire post…